Friday, February 05, 2010

กลับมาแล้ว

ถึงบ้านแล้ว
กินข้าวแล้ว
ยังไม่ได้ระเบิดกระเป๋า
ของที่ต้องคุ้ยออกมามีมากมาย
เสื้อผ้า ของฝาก
อุปกรณ์ทำงาน
และความสุข :)

0 comments:

Post a Comment

ShareThis