Saturday, June 30, 2012

เดือนนี้มีกี่วันเอ่ย

ในภาษาไทย เดือนที่ลงท้ายด้วย ยน มี 30 วัน และ คม มี 31 วัน
แต่ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่า เดือน 1, เดือน 2, เดือน 3, etc.
ทำให้ไม่สามารถแยกจำนวนวันง่าย ๆ โดยดูชื่อเดือนได้
ซึ่งคนญี่ปุ่นเค้าก็จะมีวิธีการจำโดยจะท่องว่า ..

"西向く侍 = นิชิมุคุซามุไร"

แปลว่า

"ซามูไรที่หันไปทางทิศตะวันตก"

ซึ่งประโยคนี้จะพ้องเสียงกับตัวเลขดังนี้:

นิ - 2
ชิ - 4
มุ - 6
คุ - 9 และ
ซามุไร - ไม่ได้พ้องเสียงแต่ให้จำเป็นพิเศษว่าซามูไรคือ 11
(ดูแถ ๆ แต่ก็น่ารักดีนะ -..-)

ฉะนั้นนอกจาก เดือน 2 ที่มี 28/29 วันแล้ว เดือน 4, 6, 9, 11 ก็มี 30 วัน
ส่วนที่ไม่ได้อยู่ใน นิชิมุคุซามุไร ที่เหลือก็จะมี 31 วันนั่นเอง

จบจ้ะ

0 comments:

Post a Comment

ShareThis